RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Zakłady Mięsne CARNIS KOŁO Bronisław Rowecki Sp. J. z siedzibą w Kole przy ul. Zachodniej 5, tel. +48 509 905 533. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie we wskazanych celach, jak np:

  • w przypadku klientów spółki w celu realizacji bieżącej współpracy, dokonywania rozliczeń, realizacji zamówień, przesyłania informacji produktowych,
  • w przypadku kandydatów do pracy – w celu rekrutacyjnym. Dane przetwarzane są przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji danego celu lub przez okres wynikający z odrębnych przepisów.

Dane mogą być przekazane jedynie zaufanym odbiorcom oraz podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Ponadto macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może spowodować brak możliwości realizacji określonego wyżej celu.

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się e-mailowo carnis@carnis.pl.